Alternativní investování v dobách krize

2020-04-07 12:01:40

V současné době již není pochyb o tom, že se světová ekonomika propadne tento rok do recese. Realizovaná opatření státu ke zpomalení pandemie koronaviru mají významný dopad a otázkou je, jakým způsobem bude reagovat stát na snížení dopadu recese na ekonomiku. I když někteří přirovnávají přicházející recesi ke krizi z roku 2008, dnešní situace je o mnoho hůře předvídatelná. Akciové trhy se od začátku krize propadly o 25 % a cena ropy o 60 %Ani odborníci si netroufnou odhadovat, jestli se podaří dostat pandemii pod kontrolu za měsíc či dva nebo jestli se na podzim vrátí. Podle tajemníka Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Ángela Gurríji, potrvá světové ekonomice roky, než se zotaví z dopadů šíření koronaviru.1  

 

V krátkodobém horizontu klasické investice ztratí na hodnotě 
Jak jsme již zmínili na začátku článku, tak akciové trhy se propadly o 25 %. Propad však především čekají realitní projekty, jelikož dochází ke změně paradigmatu o potřebě nemovitostí ke tvorbě přidané hodnoty – mnoho firem zjistilo, že je možné pracovat online stejně efektivně a částečně i z domova. Rezidenční trh se více méně zastavil, krátkodobé pronájmy pro cizince zmizely a spousta nájemníků není schopná platit nájem. Vladimír Zuzák, ředitel a majitel společnosti Maxima reality předpokládá, že trh bude pravděpodobně stagnovat jeden až dva roky a ceny bytů by mohly poklesnout až o 20 %. 2 To samé se děje i v sektoru komerčních pronájmů. Obchody jsou zavřené a mnoho z nich se dostává do finančních problémů. To má dopad i na jejich vlastníky a realitní fondy. Zde se právě velice rychle mění preference zákazníků a významně porostou sektory, které se věnují online službám a prodeji. Výjimkou mohou být komerční nemovitosti určené pro skladování (především pro e-shopy) a pro výrobuLze očekávat stagnaci v sektoru pronájmu kancelářských prostor, kde je delší setrvačnost velkých společností, ale dále pak i nižší potřeba růstu a alternativa práce z domuPokud bude krize dlouhá, pak se výrazně projeví v celé sektoru realitního trhu. Lze tedy očekávat stagnaci nebo propad v sektoru realitního trhu.3  

V případě dlouhodobých investic do realit bude však tento sektor ziskový, nicméně bude zde onen propad, který se napraví přibližně vhorizontu čtyř let.4 Nicméně existují strategie, jejichž aplikací se dá vyhnout durealokovat prostředky do portfolia svyšším očekávaným růstem a optimalizovat rizika a následně přejít zpět do konzervativního podílového/dluhopisového investování podle strategie a rizikového apetitu investora. 


Optimalizování portfolia s alternativními investicemi 
V případě hospodářské recese hledají investoři alternativní formy investice jako jsou drahé kovy apod. V současné době je však nabídka alternativních investic mnohem širší a je vhodné je zařadit do svého investičního balíčku a správně načasovat přechod z alternativních investic zpět do investic nízkorizikových a dlouhodobých. Tím co nejvíce eliminovat ztráty v hospodářské recesi.  

 

Na grafu níže je znázorněn hypotetický proces současné doby: 

 

 

  1. Růst hodnoty dlouhodobých investic (dluhopisy, realitní fondy apod.) – povětšinou ve fázi ekonomického růstu – konjunktury 

  1. Začátek recese – strmý propad hodnoty dlouhodobých investic (například: realitní fond, který nakupoval nemovitosti, ve fázi růstu ekonomiky a není schopen realizovat očekávaný výnos vzhledem k omezené poptávce po nemovitostech v portfoliu) 

  1. Trvající recese – nulový výnos a provozní stabilizace podkladového aktiva (například: realitní fond optimalizoval portfolio a očistil ho nevhodné nemovitosti, případně přikoupil nové levné nemovitosti do portfolia, aby „naředil“ celkovou výnosnost fondu) 

  1. Obnova ekonomiky  Obnova výnosnosti dlouhodobých investic 

 

Alternativní investování v době hospodářské recese nese sebou vysoký potenciál růstu, ale samozřejmě i vyšší riziko. Proto by měl investor své investiční portfolio diverzifikovat jak z pohledu množství titulů alternativních investic, tak i zařazení dlouhodobých investic s nízkou mírou rizika. 

Alternativní investicí můžeme označit velké množství titulů a investorského chování od půjčky hotovosti osobě, která ji v recesi potřebuje, až po spekulaci na vývoj měnových párů, cen komodit, start-upů apod. Po poslední recesi v roce 2008 se začal zvyšovat zájem o nové druhy alternativních investic, a to investic navázaných na krypto-svět: 

  • Investice do kryptoměny – podobnost se spekulací na měnový pár (např. Bitcoin x CZK) 

  • Investice do tokenů – podpora start-up projektů, které mohou být určitou formou alternativní investicí přinášející ve fázi recese možný zisk, případně jiný požitek. 

 

Zpracoval: Ing. Ondřej Veselý 

 

Tento článek neslouží jako investiční rada. Jedná se o subjektivní názor autora a nemá být vnímán jako finanční či investiční pobídka. 

 

Je bitcoin neekologický?